Driebanweg 4L, Hem

06 523 040 77

Vivienne Heddes

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Op zo’n moment staat uw wereld even stil, terwijl er ook van alles in beweging moet komen. Heddes Uitvaartzorg ondersteunt u in deze roerige en moeilijke tijd. Ik zorg voor rust, bij u en uw dierbaren. Samen met u zorg ik voor een waardige en passende uitvaart, in Enkhuizen of omgeving. Heddes Uitvaartzorg is er voor iedereen ongeacht religie of cultuur, verzekerd of onverzekerd.

Vievienne Heddes